Koolitused

Viime läbi sisekoolitusi
Mõned võimalikud koolituste teemad on näiteks vanemlikud oskused (piiride seadmine, konfliktide ennetamine ja lahendamine, vanema ja lapse suhe), enesekehtestamine, stress ja läbipõlemine, õppimine ja õpioskused, piiride seadmine digiseadmete kasutamisel jt.

Erisoovid
Erisoovide korral küsi teemat, mahtu ja hinda: info@suhtenurk.ee või 5528807.