Psühholoogiline nõustamine

Kellele on see mõeldud?
Psühholoogiline nõustamine on abistaja ja abivajaja vaheline toetav vestlus, mis aitab kliendil leida vastuseid just käesoleval hetkel aktuaalsetele küsimustele. Nõustamise raames tegeleme konkreetse probleemistikuga ning leiame eri viise tekkinud olukorra lahendamiseks.

Mis toimub seansil?
Nõustamise käigus kasutab spetsialist tehnikana vestlemist, erinevaid töövahendeid (kaardid, mängud) või palub täita mõne töölehe või küsimustiku.

Progress toimub alati psühholoogi ja kliendi koostöös.

Kui kaua kestab psühholoogiline nõustamine?
Psühholoogiline nõustamine on lühiajaline eesmärgistatud protsess, mille käigus saab klient oma pöördmisele lahenduse või selguse vajaduse kohta jätkata oma teemade käsitlemist psühhoteraapias.