Psühhoteraapia

Kellele on see mõeldud?
Nõustamise ja teraapia erinevus seisneb selles, et nõustamise korral on fookus kliendi igapäevasel toimetulekul, eesmärgid on enamasti lühiajalised. Teraapia puhul on tegemist kindla struktuuriga sekkumisega, keskendutakse sümptomi või tõsisema psühhopatoloogia ravile.

Sobiv aeg teraapiasse pöördumiseks on kui raskused põhjustavad stressi või häirivad igapäevaelu. Stressiks võivad olla negatiivsed mõtted, tunded, käitumised või isegi kehalised kaebused nagu valu või kurnatus. Oluline on pöörduda teraapiasse enne kui tekkinud kaebustest kujunevad välja tõsised sümptomid.

Mis toimub seansil?
Psühhoteraapia  on terapeudi ja kliendi vaheline protsess, mille käigus lepitakse kokku eesmärgid, mida klient soovib teraapia jooksul saavutada. Teraapia aitab kliendil ellu viia muutusi tema elukvaliteedi suurendamiseks. Inimesed võivad teraapiast abi otsida kui neil on raskusi, millega on keeruline üksinda silmitsi seista.

Kui kaua kestab teraapia?
Oluline on läbida teraapia tervikuna. Oleme kogenud, et mõnikord katkestab inimene, paar või perekond ravi esimeste positiivsete muutuste saavutamisel. Tuleb arvestada, et varasematesse suhtemustritesse ja vähem tervetesse toimetulekuviisidesse esineb tagasilangusi, mistõttu on järelkohtumistel oluline roll püsivate muutuste saavutamisel.