Individuaalne teraapia

Individuaalne teraapia on terapeudi ja kliendi vaheline protsess, mille käigus analüüsime kliendi käitumismustreid ja hetkeolukorda ning leiame võimalusi sümptomite leevendamiseks või kõrvaldamiseks. Teraapia on sobilik näiteks stressi (sh tööstressi ja läbipõlemise), ärevuse, depressiooni, viha (jt tugevate emotsioonidega toimetuleku), sõltuvushäire, suhteprobleemide korral.

Individuaalse teraapia käigus võib ilmneda vajadus kaasata kliendi olulisi lähedasi (näiteks partner, vanemad, õed-vennad, lapsed), kes on oluliseks ressursiks olukorra mõistmisel ja muutuste elluviimisel.